Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

​De Kinderkledingbeurs kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Kinderkledingbeurs en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Kinderkledingbeurs verstrekt. De Kinderkledingbeurs kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankrekeningnummer

Waarom de Beurs de gegevens nodig heeft

De Kinderkledingbeurs verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast gebruikt de Kinderkledingbeurs uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang worden de gegevens bewaart

​De Kinderkledingbeurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Uw gegevens worden niet langer dan één maand na de uitbetaling van de opbrengst van de beurs bewaard.

Delen met anderen

De Kinderkledingbeurs verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar beursoosterhout@gmail.com.

De kinderkledingbeurs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De Kinderkledingbeurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Kinderkledingbeurs verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via beursoosterhout@gmail.com.